GovWire

British Cattle Movement Service


Detailed guide: Farm software for CTS Web Services

Detailed guide: Farm software for CTS Web Services

This is a list of farm software companies that have successfully passed testing for the Cattle Tracing Service (CTS) Web Services.

0 comments Read Full Article
Detailed guide: Flooding advice for farmers and land managers

Detailed guide: Flooding advice for farmers and land managers

This guidance gives information for farmers and land managers whose land has been flooded.

0 comments Read Full Article

Detailed guide: Flooding advice for farmers and land managers

Detailed guide: Flooding advice for farmers and land managers

This guidance gives information for farmers and land managers whose land has been flooded.

0 comments Read Full Article

Detailed guide: Anfon gwybodaeth am wartheg ar lein neu dros y ffn

Detailed guide: Anfon gwybodaeth am wartheg ar lein neu dros y ffn

Gallwch anfon y wybodaeth ddiweddaraf i Wasanaeth Symud Gwartheg Prydain gan ddefnyddio SOG Ar-lein, meddalwedd fferm gymeradwy a llinell ffn hunanwasanaeth.

0 comments Read Full Article

Detailed guide: Send cattle reporting information online or by phone

Detailed guide: Send cattle reporting information online or by phone

You can send the British Cattle Movement Service updates via CTS Online, approved farm software and a self-service phone line.

0 comments Read Full Article

Detailed guide: Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

Detailed guide: Cadw cofrestr daliad ar gyfer gwartheg

Rhaid i bob ceidwad gwartheg gadw cofrestr daliad sy'n dangos genedigaethau, symudiadau a marwolaethau'r gwartheg, y buail a'r byfflos y mae'n gyfrifol amdanynt.

0 comments Read Full Article

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: