GovWire

Gymru a gwaredu daearegol

Radioactive Waste Management

January 3
16:25 2017

Mae gan Lywodraeth Cymru ei pholisi ei hun ar warediad parhaol gwastraff ymbelydrol actifedd uwch, syn gydnaws pholisi Llywodraeth y DU. Mae polisi Llywodraeth Cymru yn datgan yn glir mai dim ond os y bydd cymuned Gymreig yn dewis lletya CGD y caiff un ei adeiladu yng Nghymru.

RWM fydd y partner cyflawni os bydd cymuned Gymreig yn cynnig ei hun. Rydym ar hyn o bryd yn datblygu gwefan newydd fydd yn cynnwys gwybodaeth benodol i Gymru, a bydd ar gael yn y Gymraeg a Saesneg. Yn y cyfamser, os hoffech gael gwybod am y datblygiadau diweddaraf, tanysgrifiwch in e-fwletin dim ond yn Saesneg mae ar gael ar hyn o bryd.

Maer dudalen hon ar gael yn Saesneg hefyd.

Related Articles

Comments

  1. We don't have any comments for this article yet. Why not join in and start a discussion.

Write a Comment

Your name:
Your email:
Comments:

Post my comment

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: