GovWire

Form: Ffi atwrneiaeth arhosol neu atwrneiaeth barhaus: esemptiad neu ddilead

Office Of The Public Guardian

April 8
13:45 2021

LPA120_LPA_and_EPA_fees_2021

Archebu copi

LPA120-LPA-and-EPA-fees-LP-large-print

Archebu copi

Ffioedd atwrneiaeth arhosol ac atwrneiaeth barhauso 1 Ebrill 2017 ymlaen

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn or ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customerservices@publicguardian.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych eisiau help gydar:

Os ywr unigolyn a wnaeth yr LPA neur EPA (y rhoddwr) yn derbyn budd-daliadau penodol syn dibynnu ar brawf modd pan fyddwch yn gwneud cais iw chofrestru, ni fydd rhaid ichi dalu dim (gelwir hyn yn esemptiad). Maer budd-daliadau wediu rhestru yn y ffurflen.

Os yw incwm y rhoddwr cyn treth yn llai na 12,000 y flwyddyn, dim ond hanner fydd rhaid ichi dalu (gelwir hyn yn ddilead 50 y cant).

Maer ffurflen hefyd yn esbonio sut a pha bryd i dalur ffioedd.

Gwybodaeth bersonol

Mae Swyddfar Gwarcheidwad Cyhoeddus (OPG) yn ymroddedig i drin eich data personol mewn ffordd gyfrifol ai gadwn ddiogel.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni ac maen cael ei ddiogelu yn y gyfraith gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018 (DPA).

Published 24 June 2013
Last updated 8 April 2021 +show all updates
  1. Removed reference to braille and audio versions of this form - we don't have them.Added 'personal information' text to Welsh language version

  2. Change to debit and credit card payments

  3. Added 'Personal information' section.

  4. Added translation

  5. Changed fee levels on documents

  6. Updated text to explain in more detail how exemptions and remissions apply.

Related Articles

Comments

  1. We don't have any comments for this article yet. Why not join in and start a discussion.

Write a Comment

Your name:
Your email:
Comments:

Post my comment

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: