GovWire

Detailed guide: Ffurflenni a chanllawiau ar gyfer atwrneiaeth a dirprwyon

Office Of The Public Guardian

September 4
21:03 2019

Arweiniad ar y Ddeddf Galluedd Meddyliol

Cod Ymarfer y Ddeddf Galled Meddyliol

Maer cod yn darparu canllawiau ar gyfer dirprwyon ac atwrneiod syn gwneud penderfyniadau dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005. Maen cynnwys nifer o astudiaethau achos defnyddiol.

Ffurflenni atwrneiaeth arhosol (LPA)

Gwneud cais am atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau i wneud atwrneiaeth arhosol eiddo a materion ariannol neu atwrneiaeth arhosol iechyd a lles, os nad ydych yn defnyddior gwasanaeth atwrneiaeth arhosol digidol (yn y Saesneg).

Cofrestru atwrneiaeth arhosol

Ffurflenni a chanllawiau i gofrestru atwrneiaeth arhosol eiddo a materion ariannol neu atwrneiaeth arhosol iechyd a lles, os nad ydych yn defnyddior gwasanaeth atwrneiaeth arhosol digidol (yn y Saesneg).

Ffioedd atwrneiaeth arhosol

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd atwrneiaeth arhosol oherwydd eich bod ar incwm isel neun cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Ildio atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi cael eich penodin atwrnai dan atwrneiaeth arhosol ond rydych bellach eisiau rhoir gorau ir swyddogaeth hon.

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth arhosol.

Canllawiau atwrneiaeth arhosol: gweithredu fel atwrnai

Beth fydd yn digwydd pan na allaf wneud penderfyniadau drosof fy hun ddim mwy?

Cael gwybod sut i wneud atwrneiaeth arhosol, dogfen gyfreithiol syn caniatu rhywun rydych yn ymddiried ynddynt i wneud penderfyniadau drosoch chi os na allwch chi wneud eich hun.

Cychwyn arni fel atwrnai: eiddo a materion ariannol

Beth iw wneud yn gyntaf os ydych chin gweithredu ar ran rhywun yn unol ag atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau ariannol.

Cychwyn arni fel atwrnai: iechyd a lles

Beth iw wneud yn gyntaf os ydych chin gweithredu ar ran rhywun yn unol ag atwrneiaeth arhosol ar gyfer penderfyniadau o ran iechyd a gofal.

Sut i fod yn atwrnai eiddo a materion ariannol

Canllaw manwl i bobl syn gwneud penderfyniadau ynghylch eiddo a materion ariannol o dan atwrneiaeth arhosol.

Sut i fod yn atwrnai iechyd a lles

Canllaw manwl i bobl syn gwneud penderfyniadau ynghylch iechyd a lles o dan atwrneiaeth arhosol.

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel atwrnai eiddo a materion ariannol.

Atwrnai neu ddirprwy syn gofalu am fuddsoddiadau rhywun

Darllenwch yr arweiniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am wneud buddsoddiadau ar gyfer unigolion nad oes ganddynt alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau.

Ffurflenni atwrneiaeth barhaus (EPA)

Cofrestru atwrneiaeth barhaus

Ffurflenni a chanllawiau i gofrestru atwrneiaeth barhaus os ywr unigolyn ai gwnaeth (y rhoddwr) wedi colli neu yn colli galluedd meddyliol.

Ffioedd atwrneiaeth barhaus

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd atwrneiaeth barhaus oherwydd eich bod ar incwm isel neun cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Ildio atwrneiaeth barhaus

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych wedi cael eich penodin atwrnai dan atwrneiaeth barhaus ond rydych bellach eisiau rhoir gorau ir swyddogaeth hon.

Gwrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus

Defnyddiwch y ffurflenni hyn i wrthwynebu cofrestru atwrneiaeth barhaus.

Canllawiau atwrneiaeth barhaus: gweithredu fel atwrnai

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel atwrnai dan atwrneiaeth barhaus.

Atwrnai neu ddirprwy syn gofalu am fuddsoddiadau rhywun

Darllenwch yr arweiniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am wneud buddsoddiadau ar gyfer unigolion nad oes ganddynt alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau.

Ffurflenni Dirprwyon

Adroddiad blynyddol dirprwy

Ffurflenni a chanllawiau i gwblhau adroddiad blynyddol dirprwy.

Ffioedd dirprwyon

Ffurflen i gael help i dalu ffioedd dirprwyo oherwydd eich bod ar incwm isel neun cael rhai budd-daliadau ar sail prawf modd.

Canllawiau i ddirprwyon: Gweithredu fel dirprwy

Canllawiau i ddirprwyon: sut i gyflawni eich dyletswyddau

Cyfres o daflenni ar gyfer dirprwyon yngl?n sut i gyflawnir rl.

Safonau i ddirprwyon ac ymweliadau sicrwydd

Safonau ymddygiad dirprwyon proffesiynol a dirprwyon awdurdodau cyhoeddus, a chanllawiau ar ymweliadau goruchwyliol dirprwyon.

Rhoi rhoddion

Cyngor ar y terfynau cyfreithiol o ran rhoi rhoddion fel dirprwy dros benderfyniadau ariannol.

Atwrnai neu ddirprwy syn gofalu am fuddsoddiadau rhywun

Darllenwch yr arweiniad hwn i gael rhagor o wybodaeth am wneud buddsoddiadau ar gyfer unigolion nad oes ganddynt alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau.

Dirprwyon panel

Dirprwyon panel: rhestr o ddirprwyon cymeradwy gan y llys

Rhestr o ddirprwyon y mae Swyddfar Gwarcheidwad Cyhoeddus yn eu penodi i helpu gyda phenderfyniadau ariannol pan nad oes neb yn fodlon neu yn gallu gweithredu fel dirprwy dros rywun.

Cofrestrau dirprwyon ac atwrneiod

Canfod a oes gan rywun dwrnai neu ddirprwy cofrestredig

Ffurflen i ganfod a oes gan rywun atwrnai neu ddirprwyn gweithredu ar eu rhan.

Cylchlythyrau i ddirprwyon

InTouch

InTouch yw cylchlythyr Swyddfar Gwarcheidwad Cyhoeddus ar gyfer dirprwyon, gyda diweddariadau i ddirprwyon am ein gwasanaethau, newyddion a thrafodaethau pynciol.

InTouch: Gwanwyn 2018

InTouch: Haf 2017

InTouch: Hydref 2016

InTouch: Gaeaf 2015

InTouch: Hydref 2015

Samplau o atwrneiaethau a gorchmynion llys

Atwrneiaeth arhosol: enghreifftiau dilys

Atwrneiaeth barhausl: enghraifft ddilys

Related Articles

Comments

  1. We don't have any comments for this article yet. Why not join in and start a discussion.

Write a Comment

Your name:
Your email:
Comments:

Post my comment

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: