GovWire

Cymuned yn Sweden yn pleidleisio o blaid Cyfleuster Gwaredu Daearegol

Radioactive Waste Management

October 20
14:50 2020

Ar 13 Hydref, pleidleisiodd Cyngor Dinesig sthammar yn Sweden o blaid derbyn yn ffurfiol yr ystorfa danddaearol derfynol ar gyfer tanwydd niwclear sydd wedi cael ei ddefnyddio.

Maer gymuned wedi dangos cefnogaeth gref ir cyfleuster drwy gydol y broses ddatblygu. Yn gynharach eleni, nododd 82 y cant or ymatebwyr cymunedol ir pl blynyddol ym Mwrdeistref sthammar eu bod o blaid cynlluniau SKB i adeiladur ystorfa derfynol yn Forsmark.

Maer penderfyniad terfynol bellach yn nwylo Llywodraeth Sweden, a dymar pwynt penderfynu olaf syn weddill cyn i SKB gael y drwydded adeiladu ar gyfer eu hystorfa.

Dywedodd Johan Dasht, Prif Swyddog Gweithredol SKB, Maen braf iawn yn wir bod Cyngor Dinesig sthammar wedi gwneud y penderfyniad hanesyddol hwn. Mae hyn yn gwbl hanfodol er mwyn ei gwneud hin bosibl i Sweden gymryd y cyfrifoldeb terfynol am y gwastraff ymbelydrol a gynhyrchwyd gan ein cenhedlaeth.

Cydnabyddir yn rhyngwladol mai cyfleuster gwaredu dwfn parhaol ywr ffordd fwyaf diogel a sicr o reoli gwastraff gweithgaredd uwch yn y tymor hir. Mae gwledydd ledled y byd yn bwriadu cael gwared ar eu gwastraff gweithgaredd uwch fel hyn. Yn ogystal Sweden, mae Canada, y Ffindir, Ffrainc ar Swistir ymhell ar y blaen ir Deyrnas Unedig o ran gweithredu.

Yn y Deyrnas Unedig, mae RWM yn bwriadu gweithio mewn partneriaeth nifer o gymunedau o bob cwr or wlad i archwilio sut gall Cyfleuster Gwaredu Daearegol yn eu hardal ddarparu buddion economaidd a chyflogaeth hirdymor a chwarae rhan fawr yn eu cynlluniau datblygu.

Maer gwaith chwilio am gymuned letyol yn broses ledled y Deyrnas Unedig, yn seiliedig ar gydsyniad, ac maen cynnwys ymchwiliadau manwl i sicrhau bod safle addas ar gyfer adeiladu Cyfleuster Gwaredu Daearegol diogel.

Related Articles

Comments

  1. We don't have any comments for this article yet. Why not join in and start a discussion.

Write a Comment

Your name:
Your email:
Comments:

Post my comment

Recent Comments

Follow Us on Twitter

Share This


Enjoyed this? Why not share it with others if you've found it useful by using one of the tools below: